Menu


CZŁONKOWIE

 • Osoby zasłużone
 • Członkowie Stowarzyszenia
 • Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia
 •   Osoby zasłużone

  Profesor JACEK STUPNICKI - wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, wykładowca uczelni zagranicznych, wychowawca wielu pokoleń inżynierów i pracowników naukowych. Był uczonym o wielkim dorobku naukowym i technicznym, specjalistą w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, trybologii oraz metod eksperymentalnych w mechanice ciała stałego, autorytetem dla wychowanków uczelni i środowiska naukowego.
  Przywiązując wielką wagę do kształcenia kadry naukowej, inicjował wiele seminariów i szkół naukowych. Jego zaangażowanie znalazło swój wyraz zwłaszcza w działalności związanej z organizacją kolejnych Sympozjów mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. W latach 1967-72 (III-V Sympozjum) był sekretarzem, a w latach 1974-84 (VI-XI Sympozjum) członkiem Komitetu Naukowego, a od 1986 roku (XII-XXI Sympozjum) członkiem Komitetu Organizacyjnego i Naukowego. Jego działalność przyczyniła się do ugruntowania pozycji Sympozjum i wzrostu zainteresowania metodami eksperymentalnymi.
  Od 1996 roku był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i członkiem trzech jej komitetów. W Komitecie Mechaniki PAN pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Mechaniki Eksperymentalnej, a w Komitecie Budowy Maszym – redaktora naczelnego czasopisma The Archive of Mechanical Engineering. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego (1979-1990) oraz Rady Redakcyjnej (od 1991 roku) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics wydawanego przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Był członkiem rad programowych i naukowych konferencji, a także członkiem wielu towarzystw naukowych, krajowych i międzynarodowych. W Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, którego członkiem był od 1964 roku, pełnił wiele funkcji zarówno w Zarządzie Głównym, jak i w Oddziale Warszawskim PTMTS. Był również członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych.
  Był laureatem wielu nagród, w tym Ministra, Rektora Politechniki Warszawskiej, Sekretarza PAN, Wydziału IV PAN, American Society for Experimental Mechanics.
  Źródło: www.ptmts.org.pl


  Profesor LECH DIETRICH - zasłużony naukowiec z dziedziny mechaniki, w tym mechaniki ciał odkształcalnych i mechaniki doświadczalnej. W 1969 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, a w roku 1978 tytuł dr habilitowanego. W 1990 roku prezydent PR nadał tytuł naukowy Profesora.
  L. Dietrich był promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich, kierował i współpracował przy licznych projektach naukowo-badawczych, m.in. Opracowanie metodyki monitorowania rozwoju uszkodzeń oraz ich lokalizacji w stalach niskostopowych i stopach aluminium, w okresie 2008-2011. Efektem jego pracy są zgłoszone i otrzymane patenty np.: numer P199326 pt. Samocentrujący uchwyt do mocowania przedmiotów zaopatrzonych we współosiowe gwintowane końcówki, nr P204561 pt. Sposób określania stopnia uszkodzenia materiału konstrukcyjnego wywołanego obciążeniami eksploatacyjnymi.
  Jest autorem i współautorem szeregu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, tj. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Experimental Techniques, Strain, Materials Research Innovations, itd., a także artykułów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

  Źródło i więcej informacji: nauka-polska.pl
  http://www.ippt.pan.pl/staff/ldietr
  Profesor MAŁGORZATA KUJAWIŃSKA - specjalistka w zakresie automatyki, robotyki, optyki stosowanej. Absolwentka PW (1976), doktorat 1982, habilitacja 1990, profesura 1997. Od początku związana z Politechniką Warszawską, pracuje w Instytucie Mechatroniki i Fotoniki, jednocześnie pełniąc funkcję prodziekana Wydziału Mechatroniki PW. Pracowała także za granicą, m.in. w National Physical Laboratory i w University of London, jako visiting professor w University of Alabama (USA), Oxford University. Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych, m.in.: The International Society for Optical Engineering, Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, Towarzystwa Przetwarzania Obrazu, Zespołu Mechaniki Eksperymentalnej PAN. Autorka 140 oryginalnych prac naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowych.

  Źródło i więcej informacji: http://zif.mchtr.pw.edu.pl
  http://forumakad.pl


  Profesor JANUSZ ORKISZ prowadzi równolegle działalność społeczną i publiczną. Na szczeblu krajowym kieruje - jako przewodniczący - ruchem Komitetów Obywatelskich. Przez wiele lat był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa. W ostatnich latach m.in. osobiście organizował centralne uroczystości jubileuszowe tego ruchu i kierował nimi. Jako członek władz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" kierował pracami Krajowego Zjazdu KSN. Był też przewodniczącym II i III Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku-Oliwie.
  W Krakowie profesor Janusz Orkisz współpracował z władzami samorządowymi miasta. Trzeba podkreślić skuteczność jego działań jako negocjatora w sytuacjach konfliktowych. Działał także na rzecz środowiska sportowego Krakowa jako członek Rady TS Wisła. Prowadził pracę wychowawczą w środowisku krakowskim jako wieloletni instruktor harcerski.
  Należy też podkreślić jego wieloletnie działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności obywatelskiej w Dzielnicy Krakowa - Zwierzyniec, prowadzone w różnych gremiach (Zwierzyniecki Komitet Obywatelski, miejscowy samorząd itp.
  Zamknięty przewód doktorski: dr inż. Wiesław Dźwigoń (L-2) - "Analiza efektywności środków poprawy jakości w komunikacji miejskiej"; promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki; recenzenci: prof. zw. dr inż. Wojciech Suchorzewski (PW), dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK; 22 IX 2004.

  Źródło: http://riad.usk.pk.edu.pl


  powrót    Członkowie Stowarzyszenia


  Lp. Nazwisko i Imię Stopień i tytuł naukowy Afiliacja

  1 Ajdukiewicz Cezary dr inż. Politechnika Warszawska
  2 Baranowski Paweł mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  3 Będziński Romuald prof. dr hab. inż. Uniwersytet Zielonogórski
  4 Bijak-Żochowski Marek prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
  5 Bodaszewski Witold prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
  6 Bogacz Roman prof. dr hab. inż. IPPT PAN
  7 Boroński Dariusz dr hab. inż., prof. UTP Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
  8 Bukała Jakub mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  9 Damaziak Krzysztof mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  10 Dietrich Lech prof. dr hab. inż. IPPT PAN
  11 Gadomski Jacek dr inż. Politechnika Warszawska
  12 Gajewski Marcin dr inż. Politechnika Warszawska
  13 Gałkiewicz Jarosław dr hab. inż. Politechnika Świętokrzyska
  14 Glinicka Aniela dr hab. inż., prof. PW Politechnika Warszawska
  15 Głowacki Dominik dr inż. Politechnika Warszawska
  16 Jachimowicz Jerzy dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  17 Jankowska Natalia dr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  18 Jankowski Ludomir dr inż. Politechnika Wrocławska
  19 Kaleta Jerzy dr hab. inż., prof. PWr Politechnika Wrocławska
  20 Kocańda Dorota prof. dr hab. inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  21 Kotełko Maria prof. dr hab. inż. Politechnika Łódzka
  22 Kowalewski Zbigniew prof. dr hab. inż. IPPT PAN
  23 Kowalik Michał mgr inż. Politechnika Warszawska
  24 Krasoń Wiesław dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  25 Kruszka Leopold dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  26 Krzeszowiec Marcin mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  27 Kujawińska Małgorzata prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
  28 Madej Jerzy dr hab. inż., prof. ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna
  29 Małek Ewelina mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  30 Markiewicz Ireneusz dr inż. Politechnika Świętokrzyska
  31 Maryewska Jolanta mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  32 Mazurkiewicz Łukasz mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  33 Miedzińska Danuta dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  34 Milewski Grzegorz dr hab. inż., prof. PK Politechnika Krakowska
  35 Morka Andrzej dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  36 Mroziński Stanisław dr hab. inż., prof. UTP Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
  37 Niezgoda Tadeusz prof. dr hab. inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  38 Obrębski Jan prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
  39 Orkisz Janusz prof. dr hab. inż. Politechnika Krakowska
  40 Panowicz Robert dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  41 Pieczyska Elżbieta dr hab. inż., prof. ITTP IPPT PAN
  42 Piotrowski Michał mgr inż. Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
  43 Pisarek Jerzy dr hab. inż. Akademia Jana Długosza w Częstochowie
  44 Pręgowska Agnieszka dr inż. IPPT PAN
  45 Pyrzanowski Paweł dr hab. inż., prof. PW Politechnika Warszawska
  46 Rządkowski Witold mgr inż. Politechnika Warszawska
  47 Sałbut Leszek dr hab. inż., prof. PW Politechnika Warszawska
  48 Samborski Sylwester dr inż. Politechnika Lubelska
  49 Skłodowski Marek dr inż. IPPT PAN
  50 Sławiński Grzegorz dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  51 Socha Grzegorz dr hab. inż. Instytut Lotnictwa
  52 Suprynowicz Karol mgr inż. Politechnika Warszawska
  53 Sybilski Kamil dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  54 Szurgott Piotr dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  55 Szymczyk Elżbieta dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
  56 Szymczyk Wiesław dr hab. inż. Wojskowa Akademia Techniczna


  powrót

    Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia


  Wzór Deklaracji [*.pdf] Pobierz [119 kB]

  Wzór Deklaracji - wersja do edycji [*.doc] Pobierz [115 kB]
  powrót
  Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
  00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 lok/ 235, tel. 22 234 75 12, fax: 22 621 54 63


  Copyright (c) 2014-2015 PSME