Menu


Zespoły badawcze

Zespół Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT wejdź
Zespół Instytutu Lotnictwa w przygotowaniu
Zespół IPPT PAN w przygotowaniu
Zespół Politechniki Krakowskiej w przygotowaniu
Zespół Politechniki Łódzkiej w przygotowaniu
Zespół Politechniki Warszawskiej w przygotowaniu
Zespół Politechniki Wrocławskiej w przygotowaniu
Zespół Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w przygotowaniu
Zespół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w przygotowaniu
Zespół Uniwersytetu Zielonogórskiego w przygotowaniu
Zespół Akademii Jana Długosza w Częstochowie w przygotowaniu
Zespół Politechniki Lubelskiej w przygotowaniu
Zespół Politechniki Świętokrzyskiej w przygotowaniu


Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 lok/ 235, tel. 22 234 75 12, fax: 22 621 54 63


Copyright (c) 2014-2016 PSME